. test
Monter systemów rurociągowych (712613)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/712613/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter systemów rurociągowych 
pracuje głównie w zmiennych 
warunkach atmosferycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Praca montera systemów
 rurociągowych jest pracą
 głównie fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie monter 
systemów rurociągowych dla absolwentów 
gimnazjum odbywa się wyłącznie w technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Monter systemów rurociągowych 
powinien cechować się m. in. sprawnością 
fizyczną, dobrym wzrokiem i słuchem 
oraz odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Monter systemów rurociągowych 
zajmuje się wyłącznie montażem 
systemów rurociągowych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Do czynników szkodliwych w pracy 
montera systemów rurociągowych 
można zaliczyć m. in. duży hałas, 
silne zapylenie oraz obecność 
w powietrzu gazów spawalniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter systemów rurociągowych pracuje głównie
w zmiennych warunkach atmosferycznych.
2. Praca montera systemów rurociągowych jest pracą głównie fizyczną.
3. Kształcenie w zawodzie monter systemów rurociągowych dla absolwentów gimnazjum odbywa się wyłącznie w technikum.
4. Monter systemów rurociągowych powinien 
cechować się m. in. sprawnością fizyczną, dobrym wzrokiem i słuchem oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych.
5. Monter systemów rurociągowych zajmuje się 
wyłącznie montażem systemów rurociągowych.
6. Do czynników szkodliwych w pracy montera 
systemów rurociągowych można zaliczyć 
m. in. duży hałas, silne zapylenie oraz obecność 
w powietrzu gazów spawalniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik