. test
Ślusarz (722204)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/722204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy ślusarza niezbędna 
jest dokładność i precyzja.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Ślusarz jest odpowiedzialny 
za konserwację narzędzi, 
które wykorzystuje w trakcie pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy ślusarza jest długotrwała praca 
przy sztucznym świetle.     
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Ślusarz nie posługuje się 
w pracy specjalistycznymi narzędziami.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Ślusarz odpowiada za przyjęcie 
zamówienia od klienta i jego realizację.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Ślusarz może prowadzić własną 
działalność gospodarczą.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy ślusarza niezbędna jest dokładność i precyzja.
2. Ślusarz jest odpowiedzialny za konserwację narzędzi, które wykorzystuje w trakcie pracy.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy ślusarza 
jest długotrwała praca przy sztucznym świetle.      
4. Ślusarz nie posługuje się w pracy specjalistycznymi narzędziami.
5. Ślusarz odpowiada za przyjęcie zamówienia od klienta 
i jego realizację.
6. Ślusarz może prowadzić własną 
działalność gospodarczą.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik