. test
Blacharz samochodowy (721306)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/721306/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
blacharza samochodowego:
Quiz nr 5
GIMNAZJUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SALON
SAMOCHODOWY
Z SERWISEM
GABINET
USŁUG
WETERYNARYJNYCH
FABRYKA
PRODUKUJĄCA
OPONY
FIRMA
BUDOWLANA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
może znaleźć zatrudnienie
blacharz samochodowy:
PROSTOWNIK
DALMIERZ
POZIOMICA
ZAGINARKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest
często wykorzystywane przez
blacharza samochodowego:
SZKODLIWE
PYŁY
ŚRODKI CHEMICZNE
ZAWARTE
W STOSOWANYCH
MATERIAŁACH
PROMIENIOWANIE
UV
HAŁAS
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia
i życia ludzi nie występuje
w zawodzie blacharza
samochodowego:
OCENA STANU
TECHNICZNEGO
ELEMENTÓW NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NAPRAWA
NADWOZI
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
WYKONYWANIE
ZABEZPIECZEŃ
ANTYKOROZYJNYCH
NADWOZI POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
NANOSZENIE
POWŁOK
LAKIERNICZYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków
blacharza samochodowego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi