W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie
tytułów piosenek
na podstawie nagrań.
1
Q/1/MUZ/1/38
    EDUKACJA  MUZYCZNA    Słuchanie, rozumienie i przeżywanie muzyki
  
Połącz nagrania z właściwymi tytułami.
 
  
   "Na zielonej łące"
   "Biedroneczki są
     w kropeczki"
   "Czerwone jabłuszko"
Połącz nagrania z właściwymi tytułami.
 
  
   "Stary niedźwiedź"
   "Mam chusteczkę
     haftowaną"
   "Jesteśmy jagódki"
Cieszę się,
że utrwaliłeś
sobie tytuły
piosenek ludowych.