. test
Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy
Quiz nr 4: Suwak

Z/325509/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to zawód dla ludzi, dla których ważne jest przestrzeganie regulaminów
i przepisów, aby żyć bezpiecznie, którzy zwracają uwagę
na zachowanie innych. Niezbędna jest również wiedza z zakresu
prawa oraz odporność na kontakt z urazami ludzkiego ciała.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to zawód dla ludzi, dla których ważne jest przestrzeganie regulaminów
i przepisów, aby żyć bezpiecznie, którzy zwracają uwagę
na zachowanie innych. Niezbędna jest również wiedza z zakresu
prawa oraz odporność na kontakt z urazami ludzkiego ciała.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika bezpieczeństwa
i higieny pracy. Jest to zawód dla ludzi, dla których ważne
jest przestrzeganie regulaminów i przepisów, aby żyć bezpiecznie,
którzy zwracają uwagę na zachowanie innych. Niezbędna jest
również wiedza z zakresu prawa oraz odporność na kontakt z urazami
ludzkiego ciała. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
  


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to zawód dla ludzi, dla których ważne jest przestrzeganie
regulaminów i przepisów, aby żyć bezpiecznie, którzy zwracają uwagę
na zachowanie innych. Niezbędna jest również wiedza z zakresu
prawa oraz odporność na kontakt z urazami ludzkiego ciała. Uzyskany
wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!