W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie
tytułów piosenek
na podstawie nagrań.
1
Q/1/MUZ/1/37
    EDUKACJA  MUZYCZNA    Słuchanie, rozumienie i przeżywanie muzyki
  
Połącz nagrania z właściwymi tytułami.
 
  
   "Płynie Wisła, płynie"
   "Jawor, jawor"
   "W murowanej piwnicy"
Połącz nagrania z właściwymi tytułami.
 
  
   "Jadą, jadą misie"
   "Gdzie strumyk płynie
     z wolna"
   "Kolorowe kredki"
Cieszę się,
że utrwaliłeś
sobie tytuły
piosenek ludowych.