. test
Technik elektryk (311303)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311303/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód elektromechanika 
jest trójkwalifikacyjny. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy
 technik elektryk może podjąć pracę 
przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technikiem elektrykiem 
może być osoba, która ma podzielną uwagę 
i potrafi wykonywać kilka czynności naraz.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód technik elektryk można 
uzyskać w Technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Znaczna wada wzroku to jedno
 z przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu technika elektryka.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Jednym z zadań zawodowych 
technika elektryka jest organizacja 
i nadzór prac z zakresu eksploatacji 
instalacji elektrycznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód elektromechanika jest trójkwalifikacyjny. 
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy technik 
elektryk może podjąć pracę przy wykonywaniu 
instalacji elektrycznych.  
3. Technikiem elektrykiem może być osoba, 
która ma podzielną uwagę i potrafi wykonywać kilka czynności naraz. 
4. Zawód technik elektryk można uzyskać w Technikum.
5. Znaczna wada wzroku to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu technika elektryka. 
6. Jednym z zadań zawodowych technika elektryka
jest organizacja i nadzór prac z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ