. test
Monter konstrukcji budowlanych (711102)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/711102/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać swoją pracę na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Nie przeszkadza mi noszenie odzieży roboczej w pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym/chciałabym by moja praca miała
 charakter fizyczny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budownictwem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą odpowiedzialną i silną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemów ze sprawnością rąk i nóg.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Do moich zainteresowań należą materiały budowlane.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Radzę sobie dobrze w stresujących sytuacjach.
Zobacz swoje odpowiedzi
Radzę sobie dobrze w stresujących sytuacjach.
Potrafię współpracować z innymi ludźmi.
Do moich zainteresowań należą materiały budowlane.
Nie mam problemów ze sprawnością rąk i nóg.
Jestem osobą odpowiedzialną i silną.
Interesuję się budownictwem.
Chciałbym/chciałabym by moja praca miała charakter fizyczny.
Nie przeszkadza mi noszenie odzieży roboczej w pracy.
Mogę wykonywać swoją pracę na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi