. test
Kominiarz (713303)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/713303/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kominiarz nie pracuje na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. W pracy kominiarza nie występują 
czynniki zagrażające życiu i zdrowiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kominiarz jest odpowiedzialny 
za sprawdzanie drożności przewodów
 wentylacyjnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. By wykonywać zawód kominiarza trzeba 
ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową 
i zdać egzamin  potwierdzający kwalifikacje
 w zawodzie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Osoba chcąca pracować w zawodzie 
kominiarza powinna być skrupulatna, 
dokładna i sprawna fizycznie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Kominiarz nie musi nosić ze sobą 
urządzeń do sprawdzania stanu 
przewodów kominowych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kominiarz nie pracuje na wysokości.
2. W pracy kominiarza nie występują czynniki 
zagrażające życiu i zdrowiu.
3. Kominiarz jest odpowiedzialny za sprawdzanie 
drożności przewodów wentylacyjnych.
4. By wykonywać zawód kominiarza trzeba ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową i zdać egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
5. Osoba chcąca pracować w zawodzie kominiarza powinna być skrupulatna, dokładna i sprawna fizycznie.
6. Kominiarz nie musi nosić ze sobą urządzeń 
do sprawdzania stanu przewodów kominowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik