. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik przeróbki kopalin stałych (311706)  
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/311706/Q/PL/7
Quiz nr: 6

OSADZARKA

PRÓBOBIORNIK

KRUSZARKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6

WZBOGACALNIK

WIRÓWKA

PRZESIEWACZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!