. test
Technik mechatronik     Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311410/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik mechatronik dokonuje pomiarów
różnych układów, np.: elektronicznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Konserwacja maszyn i urządzeń to obowiązek
technika mechatronika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik mechatronik nie posługuje się w pracy
dokumentacją techniczną.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik mechatronik potrafi programować
urządzenia.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik mechatronik nie sporządza
różnego typu schematów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik mechatronik to bardzo
przyszłościowy zawód.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Technik mechatronik dokonuje pomiarów różnych

układów, np.: elektronicznego.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń to obowiązek

technika mechatronika.

3. Technik mechatronik nie posługuje się w pracy

dokumentacją techniczną.

4. Technik mechatronik potrafi programować

urządzenia.

5. Technik mechatronik nie sporządza różnego typu

schematów.

6. Technik mechatronik to bardzo przyszłościowy

zawód.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik