W tym quizie dowiesz
się jakie są źródła energii.
1
Q/1/TECH/1/24
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne
Przesuń litery w odpowiednie miejsca, a dowiesz się jakie są źródła energii.
ENERGIA
S
Ł
O
N
E
C
Z
N
A
Przesuń litery w odpowiednie miejsca, a dowiesz się jakie są źródła energii.
ENERGIA
W
O
D
N
A
Przesuń litery w odpowiednie miejsca, a dowiesz się jakie są źródła energii.
ENERGIA
W
I
E
T
R
Z
N
A
Potrafisz już wymienić
trzy źródła energii.