. test
Technik energetyk (311307)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311307/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik energetyk:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
ELEKTROCIEPŁOWNIA
SERWIS
AGD
SALON
SAMOCHODOWY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż miejsce, w którym
technik energetyk może
znaleźć zatrudnienie:
PRACA W WYSOKIEJ
TEMPERATURZE
RYZYKO
PORAŻENIA
PRĄDEM
PRACA NA
WYSOKOŚCI
PROMIENIOWANIE
RENTGENOWSKIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia i życia
ludzi, nie występuje
w zawodzie technik energetyk:
OBSŁUGA MASZYN
I URZĄDZEŃ
W ELEKTROCIEPŁOWNIACH,
ELEKTROWNIACH
I CIEPŁOWNIACH
WYKONYWANIE
POMIARÓW
PARAMETRÓW
INSTALACJI I URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH
MONTAŻ
I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ
DŹWIGOWYCH
LOKALIZOWANIE
USTEREK W UKŁADACH
AUTOMATYKI
ENERGETYCZNEJ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika energetyka:
MECHATRONIKA
RYBOŁÓWSTWO
TRANSPORT
I LOGISTYKA
EKOENERGETYKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
energetyk znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi