. test
B/712616/Q/SK/1
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja B.8, B.9
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna