. test
Monter mechatronik (742114)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/742114/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu monter mechatronik:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
OFIARNOŚĆ
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
PRECYZJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest niezbędna w zawodzie
monter mechatronik:
LUTOWNICA
PRZETWORNIK
MULTIMETR
OTOSKOP
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Którego z narzędzi
nie wykorzystuje w swojej
pracy monter mechatronik:
KONTAKT
Z OPARAMI
METALI
NARAŻENIE
NA DZIAŁANIE FAL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
RYZYKO UPADKU
Z WYSOKOŚCI
NARAŻENIE
NA DZIAŁANIE
PROMIENI
RENTGENOWSKICH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu, podczas wykonywania
obowiązków zawodowych przez
montera mechatronika, nie jest:
CZAS PRACY
ZALEŻNY OD
LICZBY ZLECEŃ
PRACA WYKONYWANA
W POZYCJI SIEDZĄCEJ
LUB POCHYLONEJ
CZYNNOŚCI
RUTYNOWE
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Które z określeń nie pasuje
do charakterystyki zawodu
monter mechatronik:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi