. test
Technik renowacji elementów architektury (311210)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311210/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik renowacji
elementów architektury:
Quiz nr 5
UMIEJĘTNOŚĆ PRACY
W ODIZOLOWANYM
OTOCZENIU
ZDYSCYPLINOWANIE
WRAŻLIWOŚĆ
EMOCJONALNA
CIERPLIWOŚĆ
NAUSZNIKI
OCHRONNE
RĘKAWICZKI
MASKA
OCHRONNA
FARTUCH
OCHRONNY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju roboczego
w zawodzie technika renowacji
elementów architektury:
MŁOTEK
MURARSKI
KIELNIA
POZIOMICA
IMADŁO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest
zazwyczaj wykorzystywane
w pracy technika renowacji
elementów architektury:
WYKONYWANIE
RENOWACJI
TYNKÓW
RENOWACJA
KAMIENIARSKA
ELEMENTÓW 
ARCHITEKTURY
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ METALI
NA GORĄCO
RENOWACJA
ELEMENTÓW
ARCHITEKTURY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika renowacji
elementów architektury:
UCIĄŻLIWE
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE
CZĘŚCI RUCHOME
MASZYN
BUDOWLANYCH
PRACA
NA WYSOKOŚCI
PRACA PRZY
KOMPUTERZE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który
nie występuje w zawodzie
technika renowacji elementów
architektury jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi