. test
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (812106)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/812106/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce,
w którym operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych
może znaleźć zatrudnienie:
Quiz nr 5
RAFINERIE
ROPY
NAFTOWEJ
BIURA
PROJEKTOWE
ODLEWNIE
ŻELIWA
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
operator maszyn i urządzeń
metalurgicznych:
ŁYŻKA
ODLEWNICZA
PRZYRZĄDY
TRASERSKIE
IMADŁO

ZESTAW
KOMPUTEROWY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie lub
przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych:
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO PRZYGOTOWANIA
MATERIAŁÓW
WSADOWYCH
W PROCESACH
METALURGICZNYCH
UŻYTKOWANIE
PIECÓW DO REDUKCJI
I OGNIOWEGO
WZBOGACANIA
RUD METALI
PROWADZENIE
PROCESÓW
PRODUKCJI
WYROBÓW
Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
UŻYTKOWANIE
PIECÓW I URZĄDZEŃ
DO WYTWARZANIA
METALI ORAZ
PIECÓW I URZĄDZEŃ
DO ICH RAFINACJI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
operatora maszyn
i urządzeń metalurgicznych:
PASZOCIĄG
ROZLUŹNIARKA
XERO
PIEC
ODLEWNICZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wybierz narzędzie lub
urządzenie, które jest
często wykorzystywane
przez operatora maszyn
i urządzeń metalurgicznych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi