. test
Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/311208/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z ochrona środowiska,
a szczególnie kwestiami związanymi z gospodarką wodną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, a także
przemieszczać się w ciągu dnia z miejsca na miejsce.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W powierzonych mi obowiązkach jestem dokładny i precyzyjny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię poszukiwać logicznych rozwiązań w każdej sytuacji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię organizować nie tylko pracę własną, ale także
pracę moich kolegów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię zapamiętywać ważne informacje, a także
szczegóły z nimi związane.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Spędzanie dużej ilości czasu w pobliżu zbiorników wodnych
nie będzie dla mnie uciążliwe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Czytanie instrukcji, a następnie postępowanie zgodnie
z nią nie sprawia mi trudności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami technicznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się zagadnieniami technicznymi.
Czytanie instrukcji, a następnie postępowanie zgodnie z nią nie sprawia mi trudności.
Spędzanie dużej ilości czasu w pobliżu zbiorników wodnych nie będzie dla mnie uciążliwe.
Potrafię zapamiętywać ważne informacje, a także szczegóły z nimi związane.
Lubię organizować nie tylko pracę własną, ale także pracę moich kolegów.
Lubię poszukiwać logicznych rozwiązań w każdej sytuacji.
W powierzonych mi obowiązkach jestem dokładny i precyzyjny.
Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, a także przemieszczać się w ciągu dnia
z miejsca na miejsce.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z ochrona środowiska, a szczególnie kwestiami
związanymi z gospodarką wodną.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi