W tym quizie poćwiczysz

rysowanie kształtów.

1
Q/1/PLAST/2/24
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Połącz ze sobą punkty w następującej kolejności: 1, 7, 4, 9, 20, 3, 2, 15, 11, 6,

22, 16, 21, 5, 18, 12, 8, 17, 10, 13, 25, 14, 1.

Świetnie!
Potrafisz już rysować
różne kształty.