. test
Technik budowy
fortepianów i pianin.
Quiz nr 4: Suwak

S/311934/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika budowy fortepianów  i pianin.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie muzyką poważną.

Niezbędne są również umiejętności manualne, które są kluczowe,

jeśli chodzi o naprawę fortepianów i pianin.Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika budowy fortepianów i pianin.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie  muzyką poważną.

Niezbędne są również umiejętności manualne, gdyż cały czas

posługujesz się narzędziami w celu naprawy fortepianów i panin.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny

z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom zainteresowań

związanych z zawodem technika budowy fortepianów i pianin.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie muzyką poważną.

Niezbędne są również umiejętności manualne, gdyż cały czas

posługujesz się narzędziami w celu naprawy fortepianów i pianin.

Ponadto umiejętność precyzyjnego wykonywania czynności będzie

pomocna w lepszym wykonywaniu czynności związanych

z naprawą fortepianów i pianin.

 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które wykazywać technik budowy  fortepianów i pianin.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie muzyką poważną.

Niezbędne są również umiejętności manualne, gdyż cały czas

posługujesz się narzędziami w celu naprawy fortepianów i pianin.

Ponadto umiejętność precyzyjnego wykonywania czynności będzie

pomocna w lepszym wykonywaniu czynności związanych

z naprawą fortepianów i pianin. Umiejętności zostawiania

po sobie porządku na miejscu pracy jest dodatkowym atutem,

który pomoże w sprawnym wykonywaniu obowiązków zawodowych.


 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!