. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Ortoptystka (325906)
Quiz nr 7: Połącz liniami 
Z/325906/Q/PL/7
Quiz nr: 6
OFTALMOSKOP
PERYMETR GOLDMANA
CHEIROSKOP
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TABLICE
ISHIHARY
SKRZYDŁO
MADDOXA
SKIASKOP
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!