. test
Operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej (812105) Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/812105/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kształcenie w zawodzie operatora maszyn
i urządzeń do obróbki plastycznej odbywa się
tylko i wyłącznie w szkole dla młodzieży.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Zawód operatora maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej można zdobyć
w technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Operator maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej wykonuje zadania zawodowe związane
z obsługiwaniem, montażem, demontażem,
użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą maszyn
i urządzeń do obróbki plastycznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód operatora maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej przyporządkowany
jest do branży hutniczej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W ramach wykonywanej pracy operator
używa m.in. znakownika, miary kowalskiej
oraz mikrometru i suwmiarki.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Aby uzyskać zawód operator maszyn
i urządzeń do obróbki plastycznej
należy zdać egzaminy potwierdzające
dwie kwalifikacje M.7 oraz M.38.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Kształcenie w zawodzie operatora maszyn i urządzeń

do obróbki plastycznej odbywa się tylko i wyłącznie

w szkole dla młodzieży. 

2. Zawód operatora maszyn i urządzeń do obróbki

plastycznej można zdobyć w technikum. 

3Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

wykonuje zadania zawodowe związane obsługiwaniem, 

montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem

i naprawą maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej. 

4. Zawód operatora maszyn i urządzeń do obróbki

plastycznej przyporządkowany jest do  branży hutniczej. 

5. W ramach wykonywanej pracy operator używa

m.in. znakownika, miary kowalskiej oraz mikrometru

i suwmiarki. 

6. Aby uzyskać zawód operator maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej należy zdać egzaminy potwierdzające

dwie kwalifikacje M.7 oraz M.38. 

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik