. test
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
Quiz nr 4: Suwak

S/343902/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem asystenta kierownika produkcji filmowej 

i telewizyjnej. Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają znaczenie kultury 

i sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza zaś roli sztuki filmowej. 

Ponadto osoby te powinny także interesować się zasadami powstawania produkcji filmowych i telewizyjnych. Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem asystenta kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają znaczenie kultury i sztuki 

w życiu człowieka, zwłaszcza zaś roli sztuki filmowej. 

Ponadto osoby te powinny interesować się także zasadami 

powstawania produkcji filmowej i telewizyjnej. Znajomość tych zasad 

pomaga asystentowi lepiej współpracować z kierownikiem produkcji 

filmowej i telewizyjnej. Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem asystenta kierownika produkcji 
filmowej i telewizyjnej. Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają znaczenie 
kultury i sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza zaś roli sztuki filmowej. 
Ponadto osoby te powinny interesować się także zasadami powstawania 
produkcji filmowej i telewizyjnej. Znajomość tych zasad pomaga asystentowi 
lepiej współpracować z kierownikiem produkcji filmowej i telewizyjnej. 
Współpraca z kierownikiem produkcji polega na wspieraniu go 
w komunikacji z innymi członkami ekipy filmowej, ale także w pracach organizacyjnych. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 
Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien asystent kierownika 
produkcji filmowej i telewizyjnej. Jest to zawód dla ludzi, 
którzy doceniają znaczenie kultury i sztuki w życiu człowieka, zwłaszcza zaś 
roli sztuki filmowej. Ponadto osoby te powinny interesować się także zasadami powstawania produkcji filmowej i telewizyjnej. Znajomość tych zasad pomaga asystentowi lepiej współpracować z kierownikiem produkcji 
filmowej i telewizyjnej. Współpraca z kierownikiem produkcji 
polega na wspieraniu go w komunikacji z innymi członkami ekipy filmowej, 
ale także w pracach organizacyjnych. Osoby pracujące w tym zawodzie 
muszą brać pod uwagę, że ekipy filmowe się zmieniają, a tym samym 
konieczność pracy w dynamicznym środowisku, w którym będą poznawać 
wciąż nowych ludzi i stawać przed nowymi wyzwaniami. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej

Przejdź do kolejnego quizu!