. test
Technik urządzeń sanitarnych(311209)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311209/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika urządzeń 
sanitarnych niezbędna jest wiedza 
z zakresu prawa budowlanego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik urządzeń sanitarnych 
posługuje się w pracy planami 
i projektami instalacji sanitarnych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3.  Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika urządzeń 
sanitarnych jest hałas.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik urządzeń sanitarnych 
jest odpowiedzialny za dobór 
materiałów wykorzystanych 
w realizowaniu  inwestycji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik urządzeń sanitarnych nie odpowiada 
za przygotowanie wyceny inwestycji.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik urządzeń sanitarnych 
ma wiedzę na temat różnych rozwiązań 
technologicznych wykorzystywanych 
w montażu instalacji sanitarnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy technika urządzeń sanitarnych niezbędna 
jest wiedza z zakresu prawa budowlanego.
2Technik urządzeń sanitarnych posługuje się w pracy planami i projektami instalacji sanitarnych.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika urządzeń sanitarnych jest hałas.
4. Technik urządzeń sanitarnych jest odpowiedzialny 
za dobór materiałów wykorzystanych w realizowaniu  inwestycji.

5. Technik urządzeń sanitarnych nie odpowiada za

przygotowanie wyceny inwestycji.

6. Technik urządzeń sanitarnych ma wiedzę na temat różnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych 
w montażu instalacji sanitarnych.
Twój wynik
PRAWDA
FAŁSZ