. test
Mechanik precyzyjny (731103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/731103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Mechanik precyzyjny zajmuje się 
naprawą maszyn i urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia uczniowie 
zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki 
i budowy maszyn.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Mechanik precyzyjny nie ma obowiązku 
sprawdzania stanu narzędzi przed ich użyciem.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań mechanika 
precyzyjnego jest kontrola stanu narzędzi wykorzystywanych podczas napraw.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy mechanik precyzyjny 
zajmuje się opracowywaniem planu 
pracy dla zespołu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca 
zawód mechanika precyzyjnego może kontynuować naukę na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Mechanik precyzyjny zajmuje się naprawą 
maszyn i urządzeń.                
2. W toku kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu mechaniki i budowy maszyn.
3. Mechanik precyzyjny nie ma obowiązku sprawdzania stanu narzędzi przed ich użyciem. 
4. Jednym z zadań mechanika precyzyjnego jest kontrola stanu narzędzi wykorzystywanych podczas napraw.
5. W pracy mechanik precyzyjny zajmuje się opracowywaniem planu pracy dla zespołu.
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca zawód 
mechanika precyzyjnego może kontynuować naukę
na studiach wyższych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik