. test
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (812107)
 Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/812107/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Jednym z miejsc wykonywania pracy
 w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych jest odlewnia
 staliwa i stopów metali. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator 
maszyn i urządzeń odlewniczych po jej ukończeniu 
będzie  przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych związanych z eksploatacją 
oraz obsługą maszyn i  urządzeń wykorzystywanych 
w przemyśle odlewniczym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn
 i urządzeń odlewniczych można zdobyć
 tylko i wyłącznie w szkole dla młodzieży. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Podczas wykonywania odlewów z form 
metalowych wykorzystywane są takie narzędzia jak: 
kokilarki, maszyny do odlewania pod ciśnieniem
 i urządzenia do odlewania odśrodkowego.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Liczba godzin przeznaczona na dany 
zawód wynosi łącznie 800h.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania tytułu zawodowego operator
 maszyn i urządzeń odlewniczych należy uzyskać kwalifikację M.4 oraz M.5.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Jednym z miejsc wykonywania pracy w zawodzie 
operator maszyn i urządzeń odlewniczych jest odlewnia staliwa i stopów metali. 
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn
i urządzeń odlewniczych po jej ukończeniu będzie  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych 
związanych z eksploatacją oraz  obsługą maszyn i urządzeń wykorzystywanych  w przemyśle odlewniczym. 
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych można zdobyć tylko i wyłącznie w szkole 
dla młodzieży.  
4. Podczas wykonywania odlewów z form metalowych wykorzystywane są takie narzędzia jak: kokilarki, maszyny
do odlewania pod ciśnieniem i urządzenia do odlewania odśrodkowego. 
5. Liczba godzin przeznaczona na dany zawód wynosi łącznie 800h. 
6. W celu uzyskania tytułu zawodowego operator maszyn
i urządzeń odlewniczych należy uzyskać kwalifikację 
M.4 oraz M.5. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik