. test
Technik telekomunikacji (352203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/7352203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Która z kwalifikacji
nie odnosi się do zawodu
technik telekomunikacji:
Quiz nr 5
E.10
E.2
E.5
E.9
ELOKWENCJA
ZAMIŁOWANIA
TECHNICZNE
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
SYSTEMATYCZNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik
telekomunikacji:
PRACA
CZASEM WYMAGA
DOŚĆ DŁUGIEGO POZOSTAWANIA
W NIEWYGODNEJ
POZYCJI CIAŁA
ZMIENNE
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE
PRACA
NA WYSOKOŚCI
MIEJSCA PRACY
ZAWSZE DOBRZE
OŚWIETLONE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Które z określeń
nie pasuje do opisu
warunków pracy
technika telekomunikacji:
NADMIERNA
POTLIWOŚĆ
DŁONI
LĘK
WYSOKOŚCI
SKORYGOWANE
WADY WZROKU
ZNACZNE
SKRZYWIENIA
KRĘGOSŁUPA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Z pracy w zawodzie
technik telekomunikacji
NIE wykluczają:
ŚRUBOKRĘT
OSCYLOSKOP
MULTIMETR
OVERLOCK
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Którego z narzędzi
nie wykorzystuje
w swojej pracy technik
telekomunikacji:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi