EDUKACJA PRZYRODNICZA     W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/12
W tym quizie powtórzysz
materiał o owocach,
warzywach i darach jesieni.
Popatrz na obrazek i zaznacz czego jest najwięcej.
Popatrz na obrazek i zaznacz czego jest najwięcej.
Popatrz na obrazek i zaznacz czego jest najwięcej.
Popatrz na obrazek i zaznacz czego jest najwięcej.
Popatrz na obrazek i zaznacz czego jest najwięcej.
Gratuluje!
Robisz postępy.