Witaj. Czy pomożesz
mi rozpoznać piętra
roślinności górskiej?
3
Q/3/PRZ/1/40
EDUKACJA PRZYRODNICZA        W świecie roślin
Pokoloruj górę odpowiednio piętrami roślinności.
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie poszczególnych
pięter górskich.