. test
Technik ogrodnik (314205)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/314205/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W swojej pracy bez problemu mogę połączyć zainteresowania przyrodnicze z pracą biurową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowa/y do podjęcia pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jedną z moich cech jest wytrzymałość na szybkie tempo pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować z wykorzystaniem
narzędzi i maszyn rolniczych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem przewidywać konsekwencje podejmowanych
przez siebie czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chcę pracować w zróżnicowanych warunkach środowiska naturalnego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam alergii na grzyby i pleśnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię planować pracę swoją i innych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię planować pracę swoją i innych.
Nie mam alergii na grzyby i pleśnie.
Chcę pracować w zróżnicowanych warunkach środowiska naturalnego.
Umiem przewidywać konsekwencje podejmowanych przez siebie czynności.
Mogę pracować z wykorzystaniem narzędzi i maszyn rolniczych.
Jedną z moich cech jest wytrzymałość na szybkie tempo pracy.
Jestem gotowa/y do podjęcia pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
W swojej pracy bez problemu mogę połączyć zainteresowania przyrodnicze z pracą biurową.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi