. test
Technik mechanizacji rolnictwa (311512) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
M/311512/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Technik mechanizacji rolnictwa
Zabiegi agrotechniczne
obsługuje maszyny i narzędzia rolnicze
oraz wykonuje zabiegi agrotechniczne.
stosowane są w celu uzyskania
obfitych plonów o wysokiej 
jakości.
stosowane są w celu poprawy
wyglądu maszyn rolniczych.
zajmuje się tylko przygotowywaniem
maszyn i narzędzi rolniczych do pracy.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Wiedza z zakresu zabiegów
agrotechnicznych oraz uprawy zbóż
Przy obsłudze maszyn i narzędzi
rolniczych
trzeba wykazywać się podzielnością uwagi,
spostrzegawczością oraz zdolnościami
manualnymi.
trzeba wykazywać się odwagą, kreatywnością
oraz zdolnościami artystycznymi.
konieczna jest do wykonywania zawodu
technika mechanizacji rolnictwa.
nie jest konieczna do wykonywania zawodu
technika mechanizacji rolnictwa.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Osoba pracująca w zawodzie
technik mechanizacji rolnictwa
powinna  mieć wiedzę na temat 
maszyn i narzędzi stosowanych
w rolnictwie.
nie musi mieć wiedzy na temat
maszyn i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.