EDUKACJA PRZYRODNICZA  W świecie roślin
3
Q/3/PRZ/1/38
W tym quizie poznasz
piętra roślinności górskiej.
Posłuchaj informacji na temat pięter roślinności górskiej.
REGIEL DOLNY
Posłuchaj informacji na temat pięter roślinności górskiej.
REGIEL GÓRNY
Posłuchaj informacji na temat pięter roślinności górskiej.
KOSODRZEWINA
Posłuchaj informacji na temat pięter roślinności górskiej.
HALE
Posłuchaj informacji na temat pięter roślinności górskiej.
TURNIE
Cieszę się, że poznałeś ze mną 
pietra roślinności górskiej.