. test
Technik przeróbki kopalin stałych  (311706)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311706/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód technika przeróbki kopalin 
stałych można zdobyć wyłącznie 
w zasadniczej szkole zawodowej.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Praca technika przeróbki 
kopalin stałych jest zazwyczaj 
pracą jednozmianową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik przeróbki kopalin stałych 
kontroluje procesy przeróbki węgla 
brunatnego i kamiennego, rud metali 
oraz surowców skalnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Ze względu na pracę w uciążliwych
 warunkach, technik przeróbki kopalin 
stałych powinien wykonywać swoje 
zadania zawodowe w stroju ochronnym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik przeróbki kopalin stałych 
jest związany z wydobywaniem kopalin 
stałych metodą odkrywkową i podziemną.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca technika przeróbki 
kopalin stałych ma zazwyczaj 
charakter indywidualny.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód technika przeróbki kopalin stałych 
można zdobyć wyłącznie w zasadniczej 
szkole zawodowej.
2. Praca technika przeróbki kopalin stałych jest zazwyczaj pracą jednozmianową.
3. Technik przeróbki kopalin stałych kontroluje procesy przeróbki węgla brunatnego i kamiennego, rud metali 
oraz surowców skalnych.
4. Ze względu na pracę w uciążliwych warunkach, 
technik przeróbki kopalin stałych powinien wykonywać swoje zadania zawodowe w stroju ochronnym. 
5. Technik przeróbki kopalin stałych jest związany
z wydobywaniem kopalin stałych metodą odkrywkową 
i podziemną. 
6. Praca technika przeróbki kopalin stałych ma zazwyczaj charakter indywidualny.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik