. test
Technik farmaceutyczny (321301)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321301/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika farmaceutycznego 
niezbędna jest wiedza z zakresu 
funkcjonowania ludzkiego organizmu.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik farmaceutyczny jest odpowiedzialny
 za przygotowanie leków tzw. robionych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika farmaceutycznego 
jest długotrwała praca przy komputerze.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik farmaceutyczny pracując 
w aptece, odpowiada za wydawanie
 leków na receptę.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik farmaceutyczny 
nie posługuje się w pracy specjalistycznym 
sprzętem laboratoryjnym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik farmaceutyczny może pracować 
w stacji sanitarno – epidemiologicznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy technika farmaceutycznego niezbędna 
jest wiedza z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu.
2. Technik farmaceutyczny jest odpowiedzialny 
za przygotowanie leków tzw. robionych.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika farmaceutycznego jest długotrwała praca 
przy komputerze.
4. Technik farmaceutyczny  pracując w aptece, 
odpowiada za wydawanie leków na receptę.
5. Technik farmaceutyczny nie posługuje się w pracy specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym.
6. Technik farmaceutyczny może pracować w stacji sanitarno – epidemiologicznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik