. test
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/541315/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie 
w tym zawodzie wynosi łącznie 1050 h.   
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik ochrony osób i mienia może 
znaleźć zatrudnienie w bankach, supermarketach.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód technik ochrony fizycznej osób i mienia
 można zdobyć tylko w technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Do typowych zadań zawodowych osoby 
pracującej jako technik ochrony fizycznej osób
 i mienia należy między innymi planowanie 
bezpiecznej trasy podczas konwojowania powierzonego mienia.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technikiem ochrony fizycznej osób i mienia może
zostać osoba z zaburzeniami nerwicowymi.  
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu technik 
ochrony fizycznej osób i mienia należy zdobyć  kwalifikację Z.3. 
  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w tym

zawodzie wynosi łącznie 1050h.    

2. Technik ochrony fizycznej osób i mienia może znaleźć zatrudnienie w bankach, supermarketach. 
3. Zawód technik ochrony osób i mienia 
można zdobyć tylko w technikum. 
4. Do typowych zadań zawodowych osoby pracującej 
jako technik ochrony fizycznej osób i mienia należy 
między innymi planowanie bezpiecznej trasy podczas konwojowania powierzonego mienia. 

5. Technikiem ochrony fizycznej osób i mienia może

zostać osoba z zaburzeniami nerwicowymi.   

6. W celu uzyskania zawodu technik ochrony fizycznej
osób i mienia należy zdobyć  kwalifikację Z.3.   
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik