. test
Technik mechanik okrętowy (315105)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/315105/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technika
mechanika okrętowego:
Quiz nr 5
KLUCZE
PNEUMATYCZNE
WKRĘTARKA
MIKROSKOP
SPAWARKA
PRZEBOJOWOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
UCZCIWOŚĆ
PUNKTUALNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która nie jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
mechanik okrętowy:
URUCHAMIANIE
I EKSPLOATOWANIE
MASZYN, URZĄDZEŃ
I INSTALACJI
OKRĘTOWYCH
NAPRAWY I REMONTY
MASZYN, URZĄDZEŃ
I INSTALACJI
OKRĘTOWYCH
PRZYGOTOWANIE
MASZYN, URZĄDZEŃ
I INSTALACJI
OKRĘTOWYCH
DO PRACY
DIAGNOZOWANIE
PODZESPOŁÓW
I ZESPOŁÓW
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie, które
nie należy do głównych
obowiązków technika
mechanika okrętowego:
ANEMIA
ARACHNOFOBIA
NIEDOWŁAD
DUŻEGO STOPNIA
KOŃCZYN GÓRNYCH
WADA
WYMOWY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż jednostkę
chorobową, która stanowi przeciwwskazanie zdrowotne
do wykonywania zawodu
technik mechanik okrętowy:
LOGISTYKA
I TRANSPORT
NANOTECHNOLOGIE
ADMINISTRACJA
MECHANIKA
PRZEMYSŁOWA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
który znacznie podniesie
kwalifikacje zawodowe technika mechanika okrętowego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi