. test
Technik mechanizacji rolnictwa (311512)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311512/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik mechanizacji rolnictwa
wykonuje swoją pracę
tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Nauka w technikum w zawodzie
technik mechanizacji rolnictwa trwa 3 lata.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik mechanizacji rolnictwa
może zajmować się konserwacją
sprzętu rolniczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik mechanizacji rolnictwa
może pracować w ośrodku
doradztwa rolniczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W wykonywaniu zawodu technik
mechanizacji rolnictwa ważna jest rozwaga
i opanowanie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Tylko jedną kwalifikację wyodrębnioną
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
można zdobyć na kwalifikacyjnym
kursie zawodowym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Technik mechanizacji rolnictwa wykonuje

swoją pracę tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

2. Nauka w technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa trwa 3 lata.
3. Technik mechanizacji rolnictwa może zajmować się konserwacją sprzętu rolniczego.

4. Technik mechanizacji rolnictwa może pracować

w ośrodku doradztwa rolniczego.

5. W wykonywaniu zawodu technik mechanizacji

rolnictwa ważna jest rozwaga i opanowanie.

6. Tylko jedną kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa można zdobyć

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik