. test
Górnik eksploatacji otworowej (811301)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/811301/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy górnika eksploatacji otworowej niezbędna jest wiedza z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Górnik eksploatacji otworowej 
jest odpowiedzialny za transport 
urobku kopalnianego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Górnik eksploatacji otworowej 
nie posługuje się w pracy ciężkim sprzętem.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Głównym czynnikiem zagrażającym 
zdrowiu i życiu w pracy górnika eksploatacji 
otworowej jest wybuch.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Górnik eksploatacji otworowej 
nie odpowiada za wykonywanie założonego 
planu wydobycia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Górnik eksploatacji otworowej 
powinien cieszyć się bardzo dobrą 
kondycją fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy górnika eksploatacji otworowej niezbędna 
jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Górnik eksploatacji otworowej jest odpowiedzialny
za transport urobku kopalnianego.
3. Górnik eksploatacji otworowej nie posługuje się
w pracy ciężkim sprzętem.
4. Głównym czynnikiem zagrażającym zdrowiu i życiu
w pracy górnika eksploatacji otworowej jest wybuch.
5. Górnik eksploatacji otworowej nie odpowiada 
za wykonywanie założonego planu wydobycia.
6. Górnik eksploatacji otworowej powinien cieszyć się bardzo dobrą kondycją fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik