. test
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Quiz nr 4: Suwak

E/742202/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem Montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są dokładni,

mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie precyzyjnego montażu,

napraw i  konserwacji sieci i różnorodnych urządzeń

telekomunikacyjnych. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie precyzyjnego montażu, napraw i  konserwacji sieci

i różnorodnych urządzeń telekomunikacyjnych .

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowanie techniczne, są dokładni, mają rozwiniętą

wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie

zawodu – przeprowadzanie precyzyjnego montażu,

napraw i konserwacji sieci i różnorodnych urządzeń

telekomunikacyjnych. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien Monter sieci

i urządzeń telekomunikacyjnych. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są dokładni,

mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie precyzyjnego montażu,

napraw i  konserwacji sieci i różnorodnych urządzeń

telekomunikacyjnych. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!