EDUKACJA MATEMATYCZNA     Zadania tekstowe                

2
Q/2/MAT/3/3

W tym quizie będziesz
rozwiązywać zadania tekstowe.

Rozwiąż zadanie.

W klasie pierwszej jest 20 uczniów, a w klasie drugiej 18.
Czy w klasie drugiej jest więcej uczniów?
Rozwiąż zadanie.

W klasie jest 14 dziewczynek i 8 chłopców.
Czy w klasie jest więcej niż 20 dzieci?
Rozwiąż zadanie.

W zawodach wzięło udział 13 dziewczynek i 11 chłopców.
Czy w zawodach wzięło udział mniej niż 25 dzieci?
Rozwiąż zadanie.

Na przerwie 12 dzieci wyszło na podwórko, a 15 zostało
w klasie. Czy w klasie zostało, miej niż wyszło na podwórko?
Rozwiąż zadanie.

Jedna drużyna rozwiązała 10 zadań, a druga 15.
Czy razem rozwiązały więcej niż 25 zadań?
Rozwiąż zadanie.

Na wycieczkę pojechało 16 dziewczynek i 15 chłopców.
Czy na wycieczkę pojechało więcej niż 30 dzieci?
Rozwiąż zadanie.

W konkursie Ania zdobyła 21 punktów, a Tomek 24.
Czy Tomek zdobył więcej punktów niż Ania?
Rozwiąż zadanie.

Na tablicy wisi 13 rysunków dzieci z klasy pierwszej
i 17 rysunków dzieci z klasy drugiej. Czy na tablicy wisi
więcej niż 25 rysunków?

Cieszę się, że poćwiczyłeś
rozwiązywanie zadań tekstowych.