. test
Technik inżynierii
środowiska i melioracji
Quiz nr 4: Suwak

R/311208/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika inżynierii środowiska i melioracji.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są zagadnieniami

związanymi z ochroną środowiska. Technik inżynierii środowiska

i melioracji ma za zadanie tak kształtować gospodarkę wodną,

by ona jak najlepiej służyła człowiekowi i środowisku naturalnemu.

Ponadto w zawodzie istotna jest także chęć do przebywania

na świeżym powietrzu.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika inżynierii środowiska i melioracji.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są zagadnieniami

związanymi z ochroną środowiska. Technik inżynierii środowiska

i melioracji ma za zadanie tak kształtować gospodarkę wodną,

by ona jak najlepiej służyła człowiekowi i środowisku naturalnemu.

Ponadto istotna jest także chęć do przebywania na świeżym powietrzu.

Technik inżynierii środowiska i melioracji w obowiązkach zawodowych

ma zadania związane także z obsługą urządzeń.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika  inżynierii środowiska i melioracji.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są zagadnieniami

związanymi z ochroną środowiska. Technik inżynierii środowiska i melioracji

ma za zadanie tak kształtować gospodarkę wodną, by ona jak najlepiej

służyła człowiekowi i środowisku naturalnemu. Ponadto istotna jest także

chęć do przebywania na świeżym powietrzu. Technik inżynierii

środowiska i melioracji w obowiązkach zawodowych ma zadania

związane także z obsługą urządzeń.


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które związane są z zawodem technika  inżynierii środowiska i melioracji.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są zagadnieniami

związanymi z ochroną środowiska. Technik inżynierii środowiska i melioracji

ma za zadanie tak kształtować gospodarkę wodną, by ona jak najlepiej

służyła człowiekowi i środowisku naturalnemu. Ponadto istotna jest także

chęć do przebywania na świeżym powietrzu. Technik inżynierii

środowiska i melioracji w obowiązkach zawodowych ma zadania

związane także z obsługą urządzeń.

 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!