W tych prezentacjach

quizach poznasz Gdańsk

i sprawdzisz swoją wiedzę

o tym pięknym mieście.

EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
3
PNF.SPO.3.2.01
Q/3/SPO/3/67-68

Obejrzyj film o Gdańsku i postaraj się jak najwięcej zapamiętać. 

PNF.SPO.3.2.01
Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
1. Jak nazywa się pomnik, o którym
dowiedzieliście się w prezentacji?
a) Pomnik Poległych Stoczniowców 1970
b) Pomnik Statków
c) Pomnik Gdański
2. Stocznia to miejsce gdzie produkuje się:
c) samochody
a) samoloty
b) statki
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
Q/3/SPO/3/67
3. Ile krzyży tworzy pomnik? 
a) 3
b) 5
c) 10
4. Jaki element zawieszony jest
na każdym z krzyży?
b) flaga
a) zegar
c) kotwica
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
5. Kto wsparł finansowo budowę pomnika?
a) Mieszkańcy Gdańska
b) Unia Europejska
c) Prezydent Polski
6. Jak wysokie są krzyże, które tworzą pomnik?
b) 10 metrów
a) 5 metrów
c) Ponad 40 metrów
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.

Ułóż puzzle z rozsypanych

elementów i kliknij na to

miejsce, które przedstawiał film.

Co zapamiętałeś z filmu? Wykonaj zadania Zaczarowanego Ołówka.
Q/3/SPO/3/68
Wskaż zdjęcie związane z filmem o Gdańsku, który obejrzałeś.

Wiesz już bardzo dużo o Gdańsku.

Opowiedz o tym rodzicom i zaproś ich

do wspólnego poznawania

tego miasta.