. test
Monter budownictwa wodnego (711701) 
Quiz nr 9: Połącz zdania
B/711701/Q/PZ/9
Quiz nr: 9
W pracy montera budownictwa wodnego trzeba cechować się
Monter budownictwa wodnego 
to praca o charakterze
umysłowym.
fizycznym.
dokładnością, precyzją, odpowiedzialnością.
kreatywnością, niezależnością, empatią.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 9
Zaburzenia koordynacji 
wzrokowo-ruchowej
Zawód montera budownictwa 
wodnego można uzyskać 
dzięki nauce w  
Zasadniczej Szkole Zawodowej.
technikum.
nie są przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu montera budownictwa wodnego.
są przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu montera budownictwa wodnego.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 9
Prace związane z odwadnianiem terenów
nie należą do obowiązków montera budownictwa wodnego.
należą do obowiązków montera 
budownictwa wodnego.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.