W tym quizie poćwiczysz
opisywanie zwierząt
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Zwierzęta
Q/1/JA/5/39
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie, np: "Tell me about the lion".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć:

"It's got a long mane and brown fur".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Umiesz już opisywać
zwierzęta w języku
angielskim.