. test
Terapeuta zajęciowy
Quiz nr 4: Suwak

Z/325907/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem terapeuty zajęciowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy lubią spędzać czas aktywnie, są kreatywni, lubią
opiekować się innymi i organizować im czas. Ważna jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi.

Przydatne są również zainteresowania techniczne i artystyczne,
które ułatwiają prowadzenie codziennej terapii zajęciowej.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem terapeuty zajęciowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy lubią spędzać czas aktywnie, są kreatywni, lubią
opiekować się innymi i organizować im czas. Ważna jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi.

Przydatne są również zainteresowania techniczne i artystyczne,
które ułatwiają prowadzenie codziennej terapii zajęciowej.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem terapeuty zajęciowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią spędzać czas aktywnie,
są kreatywni, lubią opiekować się innymi i organizować im czas.
Ważna jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
kontaktu z innymi. Przydatne są również zainteresowania
techniczne i artystyczne, które ułatwiają prowadzenie codziennej
terapii zajęciowej. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien terapeuta zajęciowy.
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią spędzać czas aktywnie,
są kreatywni, lubią opiekować się innymi i organizować im czas.
Ważna jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
kontaktu z innymi. Przydatne są również zainteresowania
techniczne i artystyczne, które ułatwiają prowadzenie codziennej
terapii zajęciowej. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!