. test
Technik ochrony środowiska (325511)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/325511/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik ochrony środowiska:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
STACJA SANITARNO-
-EPIDEMIOLOGICZNA
FIRMA
BUDOWLANA
ZAKŁAD
KALETNICZY
GABINET
MASAŻU
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż miejsce, w którym
technik ochrony środowiska
może znaleźć zatrudnienie:
PRACA NA
WYSOKOŚCI
KONTAKT
Z SUBSTANCJAMI
SZKODLIWYMI
DLA ŚRODOWISKA
NIEKORZYSTNE
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE
ZAGROŻENIE
PORAŻENIEM
PRĄDEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który
nie występuje w zawodzie
technik ochrony środowiska jest:
DALMIERZ
POZIOMICA
WIATROMIERZ
PROMPTER
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest często
wykorzystywane przez technika
ochrony środowiska:
ELEKTROTECHNIKA
TRANSPORT
I LOGISTYKA
NAWIGACJA
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik ochrony
środowiska znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi