. test
Technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym (311407) 
Quiz nr 8: Wykreślanka
E/311407/Q/W/8
Zagraj 
w WYKREŚLANKĘ 
i sprawdź swoje wiadomości 
związane 
z tym zawodem.
Znajdź ukryte wyrazy związane 
z tym zawodem.
Quiz nr: 8
{%licznik%} /4
Wiesz, jakich narzędzi 
używa się w tym zawodzie!
To dobrze, ponieważ 
przed wyborem zawodu 
trzeba się o nim 
jak najwięcej dowiedzieć.