W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: s, d.
1
Q/1/KOM/4/13
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
li
amolot
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ynia
elfin
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
globu
ójka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
bernar     yn
om
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: s, d.
1
Q/1/KOM/4/14
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
roka
iry
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
wo     a
bu     a
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
pie
ka     k
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kroko     yl
a
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.