. test
Technik agrobiznesu
Quiz nr 4: Suwak

R/331402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika agrobiznesu. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się fizjologią zwierząt i uprawą roślin. Do tego potrzebne
są umiejętności z zakresu obsługi dużych maszyn rolniczych. Niezbędne
są również zainteresowania związane ze specyfiką prowadzenia własnej
firmy. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika agrobiznesu. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się fizjologią zwierząt i uprawą roślin. Do tego potrzebne
są umiejętności z zakresu obsługi dużych maszyn rolniczych. Niezbędne
są również zainteresowania związane ze specyfiką prowadzenia
własnej firmy. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika agrobiznesu. Jest to zawód
dla ludzi, którzy interesują się fizjologią zwierząt i uprawą roślin.
Do tego potrzebne są umiejętności z zakresu obsługi dużych maszyn
rolniczych. Niezbędne są również zainteresowania związane ze specyfiką prowadzenia własnej firmy. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik agrobiznesu. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się fizjologią zwierząt i uprawą roślin. Do tego potrzebne
są umiejętności z zakresu obsługi dużych maszyn rolniczych. Niezbędne
są również zainteresowania związane ze specyfiką prowadzenia
własnej firmy. Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.
 

Przejdź do kolejnego quizu!