. test
Technik pszczelarz (314206)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/314206/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuje daną
czynność przez dłuższą chwilę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Powierzone  zadania wykonuję z zawsze
z dużą precyzją i dokładnością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bardzo lubię spędzać wolny czas na łonie natury,
obserwując zachowanie zwierząt.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zawsze pilnuję, aby podczas pracy na moim stanowisku
panował ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i refleks.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię samodzielnie tworzyć lub odnawiać różne przedmioty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pracować według określonej instrukcji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kontakt z substancjami, produktami, które mogą wywołać
alergie, nie jest dla mnie przeszkodą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których niezbędna jest prawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa, sprawność rąk, układu nerwowego
i oddechowego, nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Prace, w których niezbędna jest prawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa, sprawność rąk,
układu nerwowego i oddechowego, nie stanowią dla mnie problemu.
Kontakt z substancjami, produktami, które mogą wywołać alergie nie jest dla mnie przeszkodą.
Lubię pracować według określonej instrukcji.
Lubię samodzielnie tworzyć lub odnawiać różne przedmioty.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość  i refleks.
Zawsze pilnuję, aby podczas pracy na moim stanowisku panował ład i porządek.
Bardzo lubię spędzać wolny czas na łonie natury, obserwując zachowanie zwierząt.
Powierzone zadania wykonuję z zawsze z dużą precyzją i dokładnością.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuje daną czynność przez dłuższą chwilę.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi